<b id="fdxnl"><ins id="fdxnl"></ins></b>
   <big id="fdxnl"><b id="fdxnl"></b></big>
   <big id="fdxnl"></big>
   <i id="fdxnl"></i>

    <track id="fdxnl"></track>

      新闻资讯   News
      联系我们   Contact
      搜索   Search
      你的位置:首页 > 新闻资讯 > 行业新闻

      工序资料查询-明细(物料),如何查询相依需求

      2017/12/29 21:05:50      点击:

      问题:在用友U8V12.0erp软件生产制造管理的需求规划?橹泄ば蜃柿喜檠-明细(物料),如何查询相依需求的来源?

      原因:查看库存展望,是由于6个的备货未领料造成,领料申请单审核未领料。

      答案:在用友U8V12.0erp系统中对应记录右键,查看需求来源资料。

      以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

       

      用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
      对应版本 用友U8V12.0
      对应产品线 用友U8ERP
      对应? 生产制造-需求规划
      问题现象 工序资料查询-明细(物料),如何查询相依需求的来源?
      问题原因 查看库存展望,是由于6个的备货未领料造成,领料申请单审核未领料。
      解决方案 对应记录右键,查看需求来源资料。
      99久久精品国产一区二区三区

        <b id="fdxnl"><ins id="fdxnl"></ins></b>
        <big id="fdxnl"><b id="fdxnl"></b></big>
        <big id="fdxnl"></big>
        <i id="fdxnl"></i>

         <track id="fdxnl"></track>